Job list

  1. 5 nhân viên dữ liệu

Yêu cầu:
– Chăm chỉ, nhanh nhạy, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, có thể làm thêm giờ khi cần thiết
– Thành thạo và yêu thích công việc máy tính.
– Người lao động bán thời gian cũng có thể

Chế độ :
– Được hưởng các chế độ bảo hiểm đầy đủ.
– Môi trường làm việc tốt.
– Trợ cấp ăn trưa + đi lại
– Thưởng 1 năm 3 lần (Thưởng 6 tháng, 12 tháng và tết)

Bạn nào quan tâm xin vui lòng download form tuyển dụng tại địa chỉ website của công ty http://www.sanei-hy.com.vn/careers
Sanei Resume và gởi đến địa chỉ mail careers@sanei-hy.com.vn

 

  1. ASIC Design Engineer (Experienced)

Location(s): Da Nang City, Vietnam

Position Type: Employee, HW Engineer

Open Positions: 3~4

Job Description:
– Middle End design – SDC including debug, Logic Synthesis, STA
– LSI logic and IP Design and functional verification

Requirements:
– Graduated Collage , University in Electronics, Telecommunications, Computer Science,
Computer Engineering, Information Technology, Mathematics.
– Have experience for 3-5 years.
– Had experience in Electronics engineering with logic design, verification.
– Have good knowledge of RTL design by VerilogHDL or VHDL
– Design Compiler, PrimeTime, VCS, Formality, Spyglass experience.
– Have a solid understanding of logic specification and verification method.
– Have good working attitude, serious, diligence, proactive approach, team work spirit and creativity.
– Have capability of leading team.
– Long term working commitment
– English communication skill mandatory. Japanese language skill is plus.
– Expected TOEIC 450 points and more.

Others:
– Training opportunity in Japan

 

  1. DFT Logic Design Engineer (Experienced)

Location(s): Da Nang City, Vietnam

Position Type: Employee, HW Engineer

Open Positions: 1

Job Description:
– LSI DFT logic Design and verification
– ATPG/Val

Requirements:
– Graduated Collage , University in Electronics, Telecommunications, Computer Science,
Computer Engineering, Information Technology, Mathematics.
– Have experience for 3~5 years.
– Had experience in Electronics engineering with DFT logic design and ATPG/Val.
– Have good knowledge of RTL design by VerilogHDL or VHDL
– Have a solid understanding of logic specification and verification method.
– Have good working attitude, serious, diligence, proactive approach, team work spirit and creativity.
– Have capability of leading team.
– Long term working commitment
– English communication skill mandatory. Japanese language skill is plus.
– Expected TOEIC 450 points and more.

Others:
– Training opportunity in Japan

 

  1. Logic Design Engineers (Fresh Graduates)

Location(s): Da Nang City, Vietnam

Position Type: Employee, HW Engineer

Open Position: 2~3

Job Description:
– Design and verify System LSI logic and IP
– Logic functional verification

Requirements:
– Graduated Collage , University in Electronics, Telecommunications, Computer Science,
Computer Engineering, Information Technology, Mathematics.
– Have good knowledge of C, C++ language. if you have VerilogHDL or VHDL skill is plus.
– Have a solid logically understanding skill of logic specification and verification method.
– Have good working attitude, serious, diligence, proactive approach, team work spirit and creativity.
– Long term working commitment
– English communication skill mandatory. Japanese language skill is plus.
– Expected TOEIC 400 points and more.

Others:
– Training opportunity in Japan

 

  1. Application Software Design Engineer (Experienced)

Location(s): Da Nang City, Vietnam

Position Type: Employee, SW Engineer

Open Positions: N/A

Job Description:
– Application Software development on Web System.
– Application Software development on Android, iOS.

Requirements:
– Graduated Collage , University in Electronics, Telecommunications, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Mathematics.
– Have experience of software development on Windows with C++, VC++, VC#, VB for over 2 years.
– Had experience of Web development with PHP, Python and Java.
– Had experience of mobile application development for Android and iOS.
– Well understand API on Windows.
– Have good working attitude, serious, diligence, proactive approach, team work spirit and creativity.
– Have capability of leading team
– Long term working commitment
– English communication skill mandatory. Expected TOEIC 450 points and more. Japanese language skill is plus.
– Have logical thinking and explanations.

Others:
– Training opportunity in Japan

 

  1. Software Design Engineer (Experienced)

Location(s): Da Nang City, Vietnam

Position Type: Employee, SW Engineer

Open Positions: N/A

Job Description:
– Design and verify embedded Software with C/C++ and assembler
– Unit Verification for Software

Requirements:
– Graduated Collage , University in Electronics, Telecommunications, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Mathematics.
– Have experience for 3-4 years.
– Had experience of Embedded Software Development and verification
– Good at C/C++ programing, assembly is plus.
– Have good working attitude, serious, diligence, proactive approach, team work spirit and creativity.
– Have capability of leading team.
– Long term working commitment
– English communication skill mandatory. Japanese language skill is plus.
– Expected TOEIC 450 points and more.
– Have logical thinking and explanations.

Others:
– We expect you to lead engineering team.
– Training opportunity in Japan

 

  1. Software Design Engineer (Fresh Graduate)

Location(s):           Da Nang City, Vietnam

Position Type:       Employee, Engineer

Open Position:      N/A

Job Description:
– Design and verify embedded Software with C/C++ and assembler
– Third-party  Unit Verification
– Application Software development on Android, iOS, Bluetooth etc

(We will inform the schedule later for newly expect-graduated Collage, University students in 2017.)


  • 2019.06 Company trip in Ha Long